gold

O inwestowaniu w metale szlachetne

Biznes

Inwestycje w metale szlachetne są obecnie zgodnie uznawane za najlepszą formę lokowania kapitału. Jeszcze do niedawna, największą popularnością cieszył się dolar amerykański, jednak wydarzenia, jakie miały miejsce w światowej gospodarce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy poważnie zachwiały zaufaniem nie tylko do dolara, ale do wszelkich innych „płynnych“ aktywów. O ile wcześniej wiara w złoto była domeną raczej gospodarczych konserywatywów, o tyle obecnie nawet najbardziej postępowi ekonomiści przyznają, że światowy system finansowy nie jest stabilny a złoto oraz metale szlachetne mogą stanowić znakomitą formę zabezpieczenia kapitału na wypadek jakichś poważnych zawirowań w globalnej ekonomii.
Jak inwestować w metale szlachetne?
Przede wszystkim, należy pamiętać, że inwestycje w metale szlachetne, a w tym w złoto, raczej nie służą do krótkoterminowych spekulacji. Nabycie fizycznego złota lub innego metalu szlachetnego wiąże się z koniecznością zapłacenia spreadu, oczekiwania na dostawę i wieloma innymi trudnościami, które nie wystepują w przypadku innych rodzajów inwestycji. Jeszcze bardziej kłopotliwa jest sprzedaż fizycznego złota: albo będziemy zmuszeni samodzielnie szukać nabywcy, który od nas nasze złoto odkupi, albo pozostanie nam sprzedać nasz królelewski metal którejś z państwowych mennic, co jednak wiąże ze znacznie obniżonymi cenami skupu. Złoto fizyczne oraz wszelkie inne metale szlachetne nie służą więc do spekulacji, lecz do długoterminowej ochrony swojego kapitału. Nie kupujemy złota po to, aby je potem sprzedać, lecz po to, aby mieć złoto, czyli twardy, pewny pieniądz, którego wartość nie zależy od banków centralnych, inflacji ani żadnych innych tego rodzaju czynników. Oczywiście, istnieją również fundusze inwestycyjne, które w taki czy inny sposób spekulują na metalach szlachetnych. Jednak notowania tego rodzaju funduszy przeważnie nie zależą tylko i wyłącznie od aktualnej wyceny złota, lecz również od wielu innych czynników. Od inwestycji w fizyczne metale szlachetne odróznia je również to, że ich posiadanie tak naprawdę nie gwarantuje żadnego zabezpieczenia na wypadek jakiegoś większego tąpnięcia w światowej gospodarce.

Źródło – http://www.stellmet.pl/oferta,6,zlom_metali_szlachetnych_i_rzadkich

Dodaj komentarz